Tjänster

Kontakta Ingemar Svensson för mer information om de tjänster Add-Vantage tillhandahåller.

Min portfölj:

Ad hoc-projekt

Tidsbestämda undersökningar enligt förutbestämd rapportmall för specifika omvärldsfrågor med slutpresentation för uppdragsgivare. Exempel på leveranser är war gaming, won/lost-analys, scenarioplanering, konkurrentmapping.

Rådgivning

Möten, föreläsningar och workshops med syftet att informeras och utbilda analytiker och användare (beslutsfattare) i omvärldsanalysens olika steg eller på specifika analysmetoder och verktyg.

Design

Analys av företagets strategiska utmaningar samt av det existerande omvärldsarbetet. Slutrapporten är en implementeringsklar plan för en skräddarsydd omvärldsanalysfunktion.

Implementering

Tidsbestämd plan där funktionens medlemmar utbildas och integreras i det fortlöpande arbetet och där Add-Vantage projektleder framtagningen av ett specifikt antal leverabler. Implementeringsarbetet avslutas med utvärdering och korrigering.