Behovet av omvärldsanalys

Enkäten innehåller nio frågor, tar 3-5 minuter att svara på och visar på potentiella styrkor och svagheter i ert företags sätt att arbeta med omvärldsanalys.

Resultaten hanteras av Add-vantage Omvärldsanalys och delas inte publikt.

Ni väljer själva om ni vill bli kontaktade av oss, lämna då er kontaktinformation.

 

 

1. 

Har du en klar bild över hur marknadssituationen kommer utvecklas och påverka ert företag de närmaste tre åren?

2. 

Råder det samsyn inom företaget (speciellt inom ledningen) kring era största strategiska utmaningar?

3. 

Hur pass väl fungerar trendspaningen på företaget?

4. 

Hur använder företaget sin kunskap om konkurrenter i försäljningen?

5. 

Använder företaget en etablerad, strukturerad process för att analysera vunna och förlorade affärer?

6. 

Hur pass väl känner ni era viktigaste kunder?

7. 

Hur pass väl strukturerad är omvärldsanalysfunktionen på företaget (dvs arbetet med att förstå och svara på de strategiska och praktiska omvärldsfrågorna)?

8. 

Har det hänt något särskilt på sistone som lett till ökat intresse av att stärka konkurrenskraften och omvärldsanalyskompetensen? (Valfritt)

9. 

Vill du veta mer om Add-vantage Omvärldsanalys, lämna då din kontaktinformation nedan. (Valfritt)

Tack för din medverkan!

Ett svar på ”Behovet av omvärldsanalys”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *