’Framtiden är inte vad den en gång var’…

Det går snabbt nu. Teknikutvecklingen skenar. Koncept som AI och Machine Learning leder till förändringar som påverkar affärsmodeller och relationer; en konkurrent är en partner är en kund.

I samhället har Internet och sociala medier helt förändrat hur människor interagerar med varandra. För första gången i historien finns information och kunskap att tillgå för alla med en uppkoppling. Samtidigt har  koncept som faktaresistens och ’alternative facts’ uppstått.

Kanske frågar ni er vart ert företag är på väg? Var kommer alla nya konkurrenter ifrån? Hur kommer försäljningen utvecklas? Blir nästa produktlansering en succé? Är det dags att uppdatera affärsmodellen?

Add-Vantage hjälper ert företag stärka sin konkurrenskraft genom professionell omvärldsanalys.


Add-vantage tillhandahåller omvärldsanalyskompetens i ad hoc-projekt, rådgivning och utbildning inom omvärldsanalys, design samt implementering av skräddarsydda omvärldsanalysfunktioner i kundens organisation.

Blogg

Är du nyfiken på en omvärldsanalytikers vardag?

Vilka är de största utmaningarna man ställs inför som omvärldsanalytiker? Hur vet man om man gör ett bra jobb? Kan man leta data snabbare och bättre? Missa inte mitt webinar med Comintellis Emil Karlsson på temat A day in the life of a CI Analyst. Länk till webinariet här. Följ, gilla och sprid gärna!

Följ, gilla och sprid gärna!
RSS
Följ mig via mejl
LinkedIn

Facebook

Google+

Bättre omvärldsanalys med AI

Under sommaren har jag och omvärldsanalytikern Luis Madureira, grundare och ägare till konsultbyrån ÜBERBRANDS, skrivit och publicerat en artikel på SCIP (en branschorganisation för omvärldsanalytiker). Budskapet är i korthet att omvärldsanalytiker måste ta till sig nyttan med AI för att kunna bli mer effektiva i sitt arbete. I Rowleys DIKW-pyramid från 2007 framgår att information är processad …

Följ, gilla och sprid gärna!
RSS
Följ mig via mejl
LinkedIn

Facebook

Google+

Till alla chefer – Glöm inte helhetsperspektivet!

Oavsett det handlar om Coronavirus, naturkatastrofer eller andra perioder av osäkerhet måste ledningen jobba mer aktivt än annars med analys och dialog för att ta informerade beslut. Ny information kan innebära att man snabbt måste ompröva beslut. Att låsa fast sig i ett beslut kan bli förödande. Frekvent kommunikation med anställda och omvärlden blir därför …

Följ, gilla och sprid gärna!
RSS
Följ mig via mejl
LinkedIn

Facebook

Google+

Tjänster

Kontakta Ingemar Svensson för mer information om de tjänster Add-Vantage tillhandahåller.

Min portfölj:

Ad hoc-projekt

Tidsbestämda undersökningar enligt förutbestämd rapportmall för specifika omvärldsfrågor med slutpresentation för uppdragsgivare. Exempel på leveranser är war gaming, won/lost-analys, scenarioplanering, konkurrentmapping.

Rådgivning

Möten, föreläsningar och workshops med syftet att informeras och utbilda analytiker och användare (beslutsfattare) i omvärldsanalysens olika steg eller på specifika analysmetoder och verktyg.

Design

Analys av företagets strategiska utmaningar samt av det existerande omvärldsarbetet. Slutrapporten är en implementeringsklar plan för en skräddarsydd omvärldsanalysfunktion.

Implementering

Tidsbestämd plan där funktionens medlemmar utbildas och integreras i det fortlöpande arbetet och där Add-Vantage projektleder framtagningen av ett specifikt antal leverabler. Implementeringsarbetet avslutas med utvärdering och korrigering.

Om mig

San Francisco Ingo

Hej, jag heter Ingemar Svensson och är grundare och ägare till Add-Vantage Omvärldsanalys.

Med en Ek.Mag från Linköpings universitet hamnade jag direkt efter avklarade universitetsstudier i Latinamerika, som säljare av tjänster på ett multinationellt företag inom telekom. Efter tio år i denna underbara del av världen flyttade jag hem till Sverige igen 2008, nu med fru och två barn i bagaget

I Sverige påbörjade jag min nya karriär som omvärldsanalytiker. En karriär jag aldrig ångrat. Att arbeta med omvärldsanalys är litegrann som att vara en undersökande journalist eller privatdetektiv rent av; man undersöker vad som har hänt och varför. Varför köpte konkurrenten det där specifika företaget? Hur pass bra fungerar våra försäljningsargument egentligen? Hur säkerställer vi att nästa produktlansering blir en succé?

För mig är omvärldsanalys en passion. Förutom att ha arbetat praktiskt med ämnet i tio år har jag certifierats till Mastersnivå (CIP-II) hos välrenommerade Fuld-Gilad-Herring Academy of Competitive Intelligence. Jag är aktiv inom branschorganisationen SCIPs styrelse för avdelningen Nordic/Baltic. Jag har dessutom presenterat tankar och reflektioner på temat omvärldsanalys på evenemang som Nordic Intelligence Day och Beslutstödsdagen. 2019 och 2020 modererar jag nordens största konferens för omvärldsanalytiker, IntelliSummit. Sedan 2020 är jag även verksam som Competitive Intelligence Analyst på Cytiva , en global ledare inom Life Sciences.

Saludos / Ingemar

Kontakt

Har du någon fråga? Någon kommentar?
Tag kontakt!